93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

ZONAS CRÍTICS EN LA NETEJA DE COL·LEGIS I ESCOLES

NETEJA DE COL.LEGIS BARCELONA

La neteja general de col·legis de Barcelona no és gaire diferent de la neteja d'altres centres, però sí que cal tenir molt present que les persones que freqüenten els col·legis i escoles són nadons, nens o adolescents. Aquestes persones no tenen les defenses desenvolupades, per tant són més vulnerables a infeccions i contagis. Per aquest motiu és tan important extremar la neteja i desinfecció de les escoles de Barcelona a les zones crítiques.

 

 

NORMES GENERALS

 

Les dependències comunes a les escoles de Barcelona com:

 

• Entrada o recepció.

• Escales o passadissos d'accés als diferents departaments.

• Aules.

• Lavabos.

• Zona d'esbarjo (pati).

• Secretaria o Administració.

• Oficina de direcció.

• Sala de Professors.

• Gimnàs i vestuaris.

• Sala d´actes

• Cuina i menjador.

• Etc.

 

ORGANITZACIÓ I NETEJA DE COL·LEGIS DE BARCELONA

 

La neteja i desinfecció de les escoles de Barcelona dependrà del seu ús i sí que es tracta d'una zona de pas

 

Les zones d'esbarjo o d'entrada a l'escola no requereixen una desinfecció, ja que són zones exteriors, que estan afectades per agents externs contaminants i no cal utilitzar productes desinfectants. Aquestes zones a les escoles de Barcelona seran netejades amb aigua, per evitar que la pols, i la contaminació que està al paviment, embruti més l'ambient aixecant-ne la pols.

 

No obstant això, el terra de la recepció de l'escola, s'haurà de netejar amb productes desinfectants, ja que és la zona de més trànsit.

 

Les aules s'hauran de netejar de forma exhaustiva, retirant possibles papers a terra, restes de goma d'esborrar, restes de guix, gomes d'enganxar, etc. Les pissarres es netejaran únicament amb una baieta i aigua, sense que s'utilitzin productes que les poden fer malbé. Per al mobiliari, és a dir pupitres i cadires s'utilitzaran productes desinfectants i que eliminin la brutícia i els elements adherits. Els terres s'escombraran i fregaran amb productes desinfectants, però que eliminin la brutícia enganxada.

 

La freqüència de neteja d'escoles de Barcelona

 

 

Neteja diària

 

• Ventilar aules, despatxos i altres espais, sempre que les condicions ho permetin.

• Escombrar l'entrada i els accessos.

• Buidatge de papereres.

• Neteja i desinfecció de mobiliari amb baieta humida i producte adequat de les aules i la resta de dependències.

• Neteja i desinfecció de complements (telèfons, pissarres, etc.).

• Netejar totes les màquines dispensadores.

• Mopejar i fregar terres durs.

• Neteja i desinfecció diàries de la neteja de banys.

 

Neteja setmanal

 

• Treure teranyines i treure pols de les reixetes al sostre amb plomall i mànec, tot des del terra.

• Netejar prestatgeries i parets fins a una alçada assolible des del terra. Usar desinfectant.

 

Tasques mensuals

• Treure la pols de tots els punts d'alçada, que no es pot fer normalment en les tasques diàries, des del terra usant pals extensibles i plomall.

• Neteja a fons de mobiliari amb baieta i desengreixant multiusos.

• Neteja de Cristalls.

 

Neteja anual

 

Aquestes neteges es fan quan el col·legi està tancat per vacances.

 

• Neteja enèrgica de la totalitat del mobiliari, inclosos els baixos i les potes.

• Neteja de persianes i vidres de difícil accés.

 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LAVABOS A L'ESCOLES DE BARCELONA

 

Per evitar la proliferació dels gèrmens i bacteris es procedirà de la manera següent:

 

Neteja diària

 

• Es comença netejant l'interior de WC i urinaris, aplicant-hi el desinfectant, deixant actuar el producte durant un temps.

• Mentre espereu que actuï el producte desinfectant del WC, es buiden les papereres i contenidors.

• Es començarà sempre per la part alta cap avall. Es netejaran els miralls, superfícies horitzontals i verticals; netejant les aixetes (mai amb fregalls abrasius, utilitzeu fregall blanc o una baieta blanca per tal de no fer malbé els cromats).

• Pel que fa a les rajoles, anirem d'allò més net a allò més brut, en horitzontal i de dalt a baix. Per això s'utilitzarà un detergent alcalí desengreixant i després s'utilitzarà un detergent àcid feble per eliminar dipòsits de sals, òxid i calç.

• Anirem de nou al WC, allibereu l'aigua i netegeu-ne tot l'exterior.

• Finalment, s'escombraran i fregaran els paviments (sempre de dins fora).

 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DE CUINES I MENJADORS DELS COL·LEGIS DE BARCELONA

 

 

Neteja diària

 

• Ventilar les zones de menjador i cuina.

• Buidar les papereres: Substituir i canviar les bosses d'escombraries.

• Netejar amb una baieta, impregnada en producte específic, les taules del menjador.

• Netejar amb una baieta, impregnada en producte específic, la zona de cuina; si cal, netejar primer amb un fregall adequat.

• Eliminar la humitat de les aixetes.

• Eliminar les empremtes i esquitxades a les rajoles i enrajolats.

• Finalment, assecar amb el tipus de baieta indicada per a cada cas.

• Neteja de restes de menjar dels bancs i cadires del menjador.

• Escombreu tota l'estada, recollint les restes de brutícia.

• Fregat dels paviments, eliminant-hi taques.

 

Neteja setmanal

 

• Eliminar la pols de les reixetes d'aire i calefactors.

• Netejar prestatgeries.

• Netejar i desinfectar els enrajolats (rajoles) de la cuina.

• Netejar amb producte desinfectant les taules i les cadires del menjador.

• Neteja de les papereres i contenidors.

• Aplicar producte anticalç a les piques d'aigua de la cuina.

• Netejar tots els racons, parts del darrere i baixes de la cuina.

 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS PARVULARIS I GUARDERIES DELS COL·LEGIS DE BARCELONA

 

Als parvularis i escoles bressol de les escoles de Barcelona, ​​la neteja ha de ser exhaustiva. Cal utilitzar detergents i desinfectants que no ens deixin residus tòxics.

En aquests casos, les freqüències de neteja seran diàries, sobretot les zones que siguin trepitjades diàriament pels alumnes.

  

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

EMPRES DE NETEJA DE COL.LEGIS

L'empresa de neteja a Barcelona de col·legis ha posat en marxa unes mesures preventives i d'higiene davant del Covid, i l'empresa de neteja de col·legis ha tingut un paper importantíssim davant d'aquesta ...

NETEJA DE CLINIQUES AMB OZÓ

La neteja ambiental amb ozó és perfecta per desinfectar i eliminar virus, bacteris, gèrmens, microorganismes i tot tipus de males olors en qualsevol espai de manera eficaç.Els treballadors es trobaran més còmodes ...

NETEJA DE COL.LEGIS BARCELONA

La neteja general de col·legis de Barcelona no és gaire diferent de la neteja d'altres centres, però sí que cal tenir molt present que les persones que freqüenten els col·legis i ...