93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

NETEJA SOSTENIBLE A LES AULES -AIXÍ HA DE FER-SE LA NETEJA DE COL·LEGIS I ESCOLES

NETEJA COL.LEGIS BARCELONA

Als llocs, on hi ha un alt trànsit de persones, s'ha de tenir un sistema de neteja i salut de qualitat, com poden ser els col·legis, escoles bressol i universitats.

En el cas de les escoles, el contagi és molt més elevat, a causa de les característiques dels nens. Una Aula és un focus de cultiu per a gèrmens i bacteris. Per aquest motiu és molt important que la neteja d'escoles i escoles sigui profunda i contínua.

 

Punts importants que cal tenir en compte l'empresa de neteja de col·legis i escoles

 

1. Neteja i desinfecció: L'empresa de neteja de col·legis ha d'implantar uns procediments per eliminar les impureses i la societat de les superfícies. També haurà de netejar els diferents objectes que hi pugui haver a l'escola. Des de la pandèmia, s'utilitzen productes desinfectants i específics que estan homologats pel Ministeri de Sanitat per eliminar els gèrmens i els bacteris mentre es realitza la neteja de col·legis i escoles i evitar així contagis i malalties.

2. Sanitització: Aquest pas consisteix a deixar després de la neteja i desinfecció de col·legis i escoles, les Aules i estades, totalment lliures de gèrmens i bacteris, aplicant tractaments ambientals amb Ozó. Aquest tractament s'ha de fer sempre amb màquines homologades i amb un personal degudament format i informat.

 

Procediments diaris que tindrà en compte l'empresa de neteja a la neteja de col·legis i escoles

 

• Ventilació: Al final de la jornada quan es faci la neteja de col·legis i escoles, és important que s'obrin les finestres perquè les Aules es ventilin de manera natural. Alguns edificis intel·ligents ja disposen d'un sistema, que les finestres s'obren i es tanquen segons hagi estat programat.

• Retirar residus: Amb la neteja de col·legis i escoles, cal retirar numerables tipus de residus com pot ser el paper, xiclets, restes de menjar i berenars, o restes del material escolar. L'empresa de neteja haurà de disposar d'un sistema de reciclatge i recollida de les papereres, per assegurar-ne la rebuig correcte.

• Netejar taules: L'empresa de neteja de col·legis i escoles haurà de netejar les taules, cadires i pupitres diàriament per eliminar brutícia i virus.

• Netejar els picaports de les portes: En realitzar la neteja de col·legis i escoles és molt important netejar i desinfectar els picaports de les portes per evitar transmissions de virus i contagis

• Netejar el terra: Amb la neteja de col·legis i escoles s'haurà d'escombrar/mopejar o aspirar i fregar els paviments de forma diària.

• Neteja i desinfecció de banys, dutxes i vestuaris: En fer la neteja de col·legis i escoles és imprescindible i de forma diària netejar i desinfectar els banys i dutxes.

• Usar productes suaus: En fer la neteja de col·legis i escoles no s'han d'utilitzar productes i detergents que siguin perjudicials per a la salut dels nens. Si els productes són molt forts, s'ha de ventilar posteriorment durant força temps.

 

Punts amb què han de col·laborar el propi personal del col·legi o escola per donar suport a la neteja de col·legis i escoles

 

Tant els alumnes, professors i el personal dels col·legis o escoles, hauran de seguir un protocol de comportament per complementar la neteja d'escoles i col·legis, i així evitar la propagació de malalties i facilitar la neteja de col·legis i escoles.

• Compte amb les escombraries. Si els alumnes no deixen escombraries per terra i les tiren a les galledes de cada tipus d'escombraries, facilitaran molt la neteja del col·legi o escola

• Col·locar les taules de manera ordenada. Si els alumnes deixen les taules ordenades, ajudaran molt que l'Aula es netegi amb més facilitat.

• Evitar que s'escrigui a les taules. Si les superfícies de les cadires i taules no estan pintades, a l'hora de la neteja de les escoles i escoles, no caldrà entretenir-se netejant les superfícies aquests mobles amb productes especialistes, cosa que farà perdre molt de temps.

• Tenir una higiene personal. Si després d'anar al bany o després de dinar, les persones s'acostumen a rentar les mans, a l'hora de netejar l'escola o l'escola, les superfícies estan més lliures de virus, cosa que també és una ajuda

 

Els punts a tenir en compte en contractar una empresa de neteja per fer la neteja de col·legis o escoles són:

• Freqüència de les tasques de neteja, si la neteja de col·legis i escoles es fa diàriament, setmanalment o mensualment.

• Cal tenir en compte l'espai i l'estructura per organitzar la neteja de col·legis i escoles, dependrà si són persos edificis, quantes Aules té, quants espais comuns hi ha, etc.

• Personal qualificat: S'haurà de calcular les persones que hauran de fer la neteja de col·legis i escoles i la formació requerida per a cada centre i els tipus de treballs a exercir. Ja que al mateix centre hi pot haver neteja de vidres, de sostres, polits de terres, etc. i la neteja quotidiana per part de les netejadores

• Maquinària a utilitzar: Per a la neteja de col·legis i escoles, caldrà contemplar la maquinària que caldrà. 

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

NETEJA DE CLINIQUES A BARCELONA

Quan una empresa de neteja realitza la neteja d'un hospital o clínica, s'enfronta a una gran responsabilitat, ja que ha de netejar els espais, que són ocupats per persones amb diferents ...

Maquinària per a la neteja d'empreses Barcelona

Tipus de màquines• Aspiradors per netejar empresesAquesta és la màquina que més utilitza l'empresa de neteja per fer la neteja d'empreses. Els aspiradors no només són una eina eficaç per a la ...

NETEJA COL.LEGIS BARCELONA

Als llocs, on hi ha un alt trànsit de persones, s'ha de tenir un sistema de neteja i salut de qualitat, com poden ser els col·legis, escoles bressol i universitats.En el ...