93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

NETEJA DE LABORATORIS FARMACÈUTICS

NETEJA DE CLÍNIQUES

Les superfícies dels laboratoris farmacèutics o clíniques exigeixen un ambient asèptic i completament esterilitzat. S'ha de per tant elaborar un protocol de neteja i desinfecció per a cada clínica o laboratori farmacèutic, que estigui regulat per la llei i per les normes UNE-EN. Això requereix que tot el personal, estigui format per complir obligatòriament amb totes les exigències.

La neteja i desinfecció de laboratoris farmacèutics i clíniques de complir amb certes mesures de seguretat, per evitar la propagació de microorganismes a totes les zones de laboratori o clínica.

S'utilitza netejadors amb bioalcohol per al mobiliari, amb les mopes es recollirà tota la brutícia del paviment i s'aplicarà productes específics per als sòls de laboratoris farmacèutics i clíniques, fregant a continuació els paviments amb aigua i detergents desinfectants. Les papereres es buidaran i netejaran diàriament amb productes desinfectants. Aquest procediment en les zones com oficines, zones comunes i sales d'espera es netejaran diàriament, però no són considerades zones crítiques. En aquests temps de COVID, però, es recomana un cop netes aquestes zones, es realitzi un tractament de xoc ambiental amb Ozó, per deixar l'estada totalment lliure de virus.

Les zones en els laboratoris farmacèutics / clíniques, el procediments estiguin relacionats amb la salut, es consideren zones crítiques i han de netejar perses vegades a el dia, com pot ser el mobiliari dins de quiròfans o sales blanques. Les lliteres, butaques, taules de quiròfans s'han de desinfectar amb un netejador desinfectant amb acció bactericida, virucida i fungicida. Els sòls i parets es netejaran perses vegades a el dia amb abundant aigua i solució de sabó. No oblidar l'instrumental com mesuradors de pressió, mesuradors de glucosa, negatoscopis, etc, aquests instruments han de ser netejats i desinfectats amb un desinfectant d'àmbit clínic especialment indicat per a això, amb acció bactericida, virucida i fungicida.

No oblidar-se dels treballs a realitzar dins d'un laboratori farmacèutic / clínica, per part dels Especialistes-Vidriers. Aquest equip s'ocuparà de netejar els falsos sostres, mampares, finestres i vidres i marcs, abrillantat de paviments, neteja d'alts, neteja de sortides d'AA, neteja de làmpades o fluorescents, en definitiva, tots els treballs que requereixin pujar a escales altes i que requereixi de l'especialització de Vidrier. La freqüència es determinarà segons el centre i el seu ús. Els productes a utilitzar seran detergents desinfectants amb acció bactericida, virucida i fungicida.

En totes les estances, un cop finalitzada amb la neteja, es fa un tractament de xoc ambiental amb Ozó per deixar totes les estades lliures de virus. 

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

SERVEI DE NETEJA DE COL·LEGIS

     El 49% dels pares, amb fills escolaritzats, expressen la seva por que els seus fills emmalalteixin com a conseqüència de la falta d'higiene dels lavabos del seu col·legi. Una neteja ...

Neteja d'espais industrials

Com neteja d'espais industrials s'entén la neteja de naus, fàbriques i instal·lacions destinades a la producció de béns i serveis. La neteja de fàbriques en totes les accions i processos que són ...

NETEJA DE CLÍNIQUES

Les superfícies dels laboratoris farmacèutics o clíniques exigeixen un ambient asèptic i completament esterilitzat. S'ha de per tant elaborar un protocol de neteja i desinfecció per a cada clínica o laboratori farmacèutic, ...