93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

NETEJA DE CLINIQUES

ÉS PERILLÓS UTILIZAR LA DESINFECCIÓ AMB OZO PER LA NETEJA DE CLINIQUES?

És habitual, que, en els últims temps, la neteja de clíniques, es contracti amb una empresa de neteja especialitzada. Per què aquest canvi? Doncs molt fàcil. Fins ara la neteja de clíniques, la realitzaven personal no especialment qualificat, ja que eren contractats directament per les clíniques, el que, no garanteix una completa desinfecció de les clíniques i tampoc poden demostrar un certificat de les desinfeccions realitzades.

Una correcta neteja i desinfecció de les clíniques, s'ha de fer diàriament, i de forma profunda. La neteja de clíniques requereix, que cada dia es netegi i es desinfecti tots els elements, ja que és un lloc de molt pas de persones. De forma manual es netejaran amb productes desinfectants, i homologats pel Ministeri de Sanitat.

Per a una desinfecció total, i que garanteixi una estada lliure de virus i bacteris, es recomana realitzar un tractament ambiental amb Ozó a les clíniques. L'únic inconvenient que té aquest tractament, és que, durant la desinfecció, les instal·lacions han d'estar sense persones. Però depenent dels m3 de les estades, el tractament pot efectuar-se per la nit, o a l'mig dia. Ideal és disposar d'una màquina d'ozó, i programar-la perquè arrenqui a la nit, perquè, al matí, les superfícies de la clínica estiguin totalment desinfectades. A primera hora es realitza la neteja manual de la clínica, i la clínica tindrà la garantia d'estar lliure de virus. La desinfecció amb ozó per a la neteja de les clíniques no implica cap perill. A canvi, garanteix la desinfecció fins i tot dels conductes de l'aire. A més, suposant, que alguna superfície no hagi estat netejada manualment, fent la desinfecció amb ozó, totes les superfícies quedaran lliures de virus, de manera que és totalment aconsellable, realitzar aquest tipus de neteja a les clíniques.

 

Avantatges de l'tractament ambiental amb Ozó

- Capaç de destruir tot tipus de toxines, bacteris i virus com el Covid-19

- Renova i oxigena l'aire

- Capaç d'arribar a qualsevol àrea

- Redueix l'esforç i temps en la neteja i desinfecció

En aquests temps, són moltes les clíniques que ens pregunten per l'eficàcia de la neteja i de l'tractament amb OZÓ de les clíniques enfront de l'COVID-19, i la normativa de Sanitat que li doni suport.

El grup de recerca de a Facultat de Medicina de NARA (Professor Toshikazu Yano de el Departament de Malalties Infeccioses - Director Dr.Kei Kasahara) i el Consorci MBT, ha estat el primer en el món en confirmar la inactivació d'un nou Coronavirus per exposició a l' gas d'Ozó.

Dins d'una caixa hermètica a prova d'Ozó (feta d'acrílic) es va col·locar una placa d'acer inoxidable sobre la qual es va dipositar el nou Coronavirus a analitzar.

Es va connectar a la caixa un generador d'Ozó metge (dispositiu mèdic certificat per l'Agència Japonesa de Medicaments i Productes sanitaris - PMDA). La concentració d'Ozó a la caixa hermètica resistent a l'Ozó es controla i manté a 1,0 i a 6,0 ppm.

La quantitat d'exposició a l'Ozó es estable pel valor CT (concentració x temps). Es van utilitzar dos valors de CT: 300, que és el valor de l'experiment de prova per a la certificació de dispositius mèdics per la PMDA de el Ministeri de Salut, Treball i Benestar; 60, que és el valor operatiu de la descontaminació d'Ozó determinat per la secció d'emergències de l'Dep. D'Bombers de el Ministeri de l'Interior i Comunicacions.

Després de l'exposició a la caixa hermètica, es va inocular el virus de la placa d'acer a un cultiu de cèl·lules per determinar la mortalitat de virus.

Aquest experiment es va realitzar en un laboratori de nivell 3 bioseguretat.

Resultats de la Investigació

1) Amb un valor CT de 330 (exposició de 55 minuts a una concentració d'Ozó de 6 ppm), es va infectar d'1/1000 a 1/10000 cèl·lules (mort de l'99,999% dels virus)

2) A un valor CT de 60 (exposició de 60 minuts a una concentració d'Ozó d'1 ppm) es va infectar d'1/10 a 1/100 cèl·lules (mort de l'90 a l'99% dels virus)

Resum

En aquest estudi, confirmem que l'Ozó pot inactivar fins al 99,999% dels virus.

Això indica que el nou Coronavirus es pot inactivar en condicions habituals de desinfecció amb Ozó

El OZÓ no surt a les llistes de productes desinfectants admesos per a la desinfecció de COVID-19, perquè el OZÓ és un gas i no és un producte químic desinfectant. El que sí s'indica de l'OZÓ, és que els aplicadors han de tenir la formació adequada. Encara que l'usuari dels equips no ha d'estar registrat en el Ministeri de Sanitat, si ha d'estar registrat fabricant de la maquinària d'acord amb el RD 1054.

ATÈS QUE L'OZÓ ÉS UN GAS INERTA EN LA SEVA BONA APLICACIÓ I PERILLÓS AMB UNA APLICACIÓ INADEQUADA, Al PERSONAL APLICADOR HAURÀ DE DISPOSAR DE LA FORMACIÓ ADEQUADA D'acord AMB EL REAL DECRET 830 

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

SERVEI DE NETEJA DE COL·LEGIS

     El 49% dels pares, amb fills escolaritzats, expressen la seva por que els seus fills emmalalteixin com a conseqüència de la falta d'higiene dels lavabos del seu col·legi. Una neteja ...

Neteja d'espais industrials

Com neteja d'espais industrials s'entén la neteja de naus, fàbriques i instal·lacions destinades a la producció de béns i serveis. La neteja de fàbriques en totes les accions i processos que són ...

NETEJA DE CLÍNIQUES

Les superfícies dels laboratoris farmacèutics o clíniques exigeixen un ambient asèptic i completament esterilitzat. S'ha de per tant elaborar un protocol de neteja i desinfecció per a cada clínica o laboratori farmacèutic, ...