93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

La d'hospitals i clíniques a Barcelona que garan-teix resultats

NETEJA DE CLINIQUES A BARCELONA

Quan una empresa de neteja realitza la neteja d'un hospital o clínica, s'enfronta a una gran responsabilitat, ja que ha de netejar els espais, que són ocupats per persones amb diferents estats de salut, malalties cròniques, on la higiene i la neteja han de ser màxima.

L'empresa de neteja d'hospitals i clíniques ha d'establir objectius d'eficiència i productivitat en la neteja d'hospitals, incloent-hi la neteja d'ambulàncies i la neteja de geriàtrics.

És molt important que l'empresa de neteja d'hospitals i clíniques pugui certificar un nivell d'higiene màxim, garantit una esterilització total tant de superfícies com ambiental. Per complir aquest requisit és important comptar amb una tecnologia moderna en la neteja d'hospitals i clíniques.

És important no utilitzar una escombrada en sec, per evitar la pols en suspensió, i evitar així milions de bacteris ja que els bacteris de la pols en suspensió afecten negativament la salut.

En la neteja d'hospitals i clíniques no cal utilitzar el sistema en mullat, ja que el desenvolupament dels bacteris està unit a la humitat.

Els sistemes que cal utilitzar en la neteja d'hospitals i clíniques han d'aplicar el sistema de rentatge en humit, basat en microfibra.

 

Evitar utilitzar productes químics en la neteja d'hospitals i clínica per evitar la formació de biofilms, on un cop passat el poder romanent dels bacteris, creixen exponencialment tota mena de bacteris, gèrmens, microorganismes, espores, fongs, etc. A més a més, s'evita amb aquest procediment la toxicitat pròpia dels productes químics i la contaminació ambiental.

La neteja d'hospitals i clíniques ha de garantir un hospital antial·lèrgics, higienitzant els punts de contacte humà, com ara poms de les portes, calaixos, taquilles, armaris, botons d'ascensor, etc.

Per acabar de garantir una desinfecció total amb la neteja d'hospitals i clíniques, s'aplicarà un tractament ambient amb Ozó perquè quedin ben desinfectades qualsevol superfície i eliminant olors corporals o altres olors indesitjables. A més, amb el tractament ambiental amb Ozó, s'eliminen àcars en matalassos i coixins, evitant afectacions asmàtiques dels residents, que per raons d'edat tenen les defenses minvades.

En la neteja d'hospitals i clíniques es classificarà genèricament els espais o les àrees, segons la seva perillositat i depenent dels riscos biològics potencials.

A la neteja d'hospitals i clíniques les zones de baix risc són espais que no són ocupats per pacients, com ara sales d'espera, zones d'entrada, recepció, cafeteria, oficines, sales de màquines, etc.

 

A la neteja d'hospitals i clíniques les zones de risc mitjà són totes les zones considerades amb potencialitat mitjanes de transmissió d'infeccions i contagis de virus, com consultes externes, habitacions, passadissos de plantes i ascensors per a malalts, dipòsit per a morts, sales d'autòpsies o magatzems de farmàcia

En la neteja d'hospitals i clíniques les zones d'alt risc són les tècniques asèpsies específiques i completes per evitar tots els regs d'infecció i contagis, com Ucis, zones quirúrgiques, paritoris, sales de cremats i sales d'aïllament de malalts infeccioses

A la neteja d'hospitals i clíniques les zones crítiques seran les superfícies dins de les sales de cirurgia en contacte directe o molt proper amb els pacients com són les taules d'operacions, taules d'instrumental, aparells d'il·luminació i tot tipus d'equips mèdics utilitzats en intervencions.

Amb la neteja d'hospitals i clíniques cal netejar els sistemes de climatització, desinfectant conductes i reixetes per evitar infeccions de les àrees.

Per poder complir tots els procediments en la neteja d'hospitals i clíniques, és imprescindible que el personal de neteja, està degudament format i informat, per complir les condicions específiques com l'ordre, la responsabilitat, saber estar, la discreció, la serietat , una correcta higiene personal, capacitat dadaptació a situacions desagradables. 

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

NETEJA DE CLINIQUES A BARCELONA

Quan una empresa de neteja realitza la neteja d'un hospital o clínica, s'enfronta a una gran responsabilitat, ja que ha de netejar els espais, que són ocupats per persones amb diferents ...

Maquinària per a la neteja d'empreses Barcelona

Tipus de màquines• Aspiradors per netejar empresesAquesta és la màquina que més utilitza l'empresa de neteja per fer la neteja d'empreses. Els aspiradors no només són una eina eficaç per a la ...

NETEJA COL.LEGIS BARCELONA

Als llocs, on hi ha un alt trànsit de persones, s'ha de tenir un sistema de neteja i salut de qualitat, com poden ser els col·legis, escoles bressol i universitats.En el ...