93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

AIXÍ ÉS L'ÚS DE MAQUINÀRIA DE LES EMPRE-SES DE NETEJA A BARCELONA PROFESSIO-NALS EN SUPERFÍCIES GRANS

Maquinària per a la neteja d'empreses Barcelona

Tipus de màquines• Aspiradors per netejar empreses

Aquesta és la màquina que més utilitza l'empresa de neteja per fer la neteja d'empreses. Els aspiradors no només són una eina eficaç per a la neteja tant de terres de moqueta com durs, sinó que serveix a més per recollir l'aigua en cas d'inundacions.

• Màquina rotativa per a la neteja d'empreses

La màquina rotativa en la neteja d'empreses serveix tant per a la neteja de moqueta, com per fer polits i abrillantats, depenent del disc que s'apliqui a la màquina. Aquesta màquina és una altra de les eines més utilitzades per netejar empreses.

• Escombradora per a la neteja d'empreses.

Les escombradores en la neteja d'empreses, són utilitzades bàsicament per escombrar magatzems, aparcaments, fàbriques, en general grans superfícies.

• Fregadora per netejar empreses.

Les fregadores és una altra de les eines més utilitzades en la neteja d'empreses, ja que agilitza molt la feina i deixa els paviments de les fàbriques, aparcaments, supermercats, grans superfícies, en perfecte estat de neteja en poc temps.

• Polidora per a la neteja d'empreses.

En la neteja d'empreses la polidora és una altra màquina que s'utilitza sovint, sobretot, per segellar els porus i allargar la vida del paviment.

• Màquines d'injecció – extracció per a la neteja d'empreses.

En la neteja d'empreses la màquina d'injecció-extracció és utilitzada tant per rentar moqueta, utilitzant detergents que desinfecten i netegen, com per netejar les tapisseries de cadires i sofàs.

 

 

Manteniment de les màquines per netejar empreses

Per evitar avaries, és important que amb la neteja d'empreses hi hagi un manteniment correcte de les màquines.

• És important netejar els filtres dels aspiradors.

• Les altres màquines, només caldrà comprovar després de cada ús, que tant els cables com les connexions no estiguin danyats.• És important que les empreses de neteja portin un registre de cada màquina i el seu proveïdor per poder contactar-hi, en cas de necessitar recanvis per a les màquines que s'utilitzen en la neteja d'empreses.

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

NETEJA DE CLINIQUES A BARCELONA

Quan una empresa de neteja realitza la neteja d'un hospital o clínica, s'enfronta a una gran responsabilitat, ja que ha de netejar els espais, que són ocupats per persones amb diferents ...

Maquinària per a la neteja d'empreses Barcelona

Tipus de màquines• Aspiradors per netejar empresesAquesta és la màquina que més utilitza l'empresa de neteja per fer la neteja d'empreses. Els aspiradors no només són una eina eficaç per a la ...

NETEJA COL.LEGIS BARCELONA

Als llocs, on hi ha un alt trànsit de persones, s'ha de tenir un sistema de neteja i salut de qualitat, com poden ser els col·legis, escoles bressol i universitats.En el ...