93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

Mètode de treball

Una manera de treballar que garanteix els resultats

Metodologia de treball circular

Estudi Previ in situ

Un Comercial realitzarà una visita prèvia a les instal·lacions, valorant les necessitats de neteja i manteniment, tenint en compte les dimensions, la freqüència, les complicacions, els horaris, els mètodes de treball i els productes a utilitzar.

01

Estudi Previ in situ

Un Comercial realitzarà una visita prèvia a les instal·lacions, valorant les necessitats de neteja i manteniment, tenint en compte les dimensions, la freqüència, les complicacions, els horaris, els mètodes de treball i els productes a utilitzar.

02

Càlcul de pressupost

S'elabora un pressupost del servei de neteja, un cop visitades les instal·lacions a un preu competitiu i complint amb totes les lleis en vigor vigents.

03

Lliurament del pressupost

Es fa el lliurament del pressupost, indicant el nombre de netejadors, l'horari, la periodicitat, la maquinaria i els productes que s'utilitzaran.

04

Confecció de el pla de treball

Un cop acceptat el pressupost, es confecciona el pla de treball de l'servei de neteja, fent una selecció de personal més adequat per a les seves instal·lacions. És important que el client ens faciliti la seva avaluació de riscos, per poder informar i formar el personal que exercirà les feines. A el personal de neteja anirà correctament uniformat i amb els EPIS corresponents a l'servei

05

Avaluació de les necessitats

Abans que comenci el servei de neteja, es farà entrega de tot el material necessari per als treballs de neteja, que al seu torn estan homologats pel Ministeri de Sanitat. També es presentarà el personal de neteja a el client perquè es coneguin.

06

Inici del servei

Es comença amb el servei de neteja, segons oferta, realitzant supervisions per garantir una neteja eficaç i de qualitat

07

Seguiment i control

Perquè el servei de neteja sigui fluid i eficaç, es faran supervisions permanents al personal de neteja, i es visitarà a el client perquè pugui transmetre in situ irregularitats.

08

Lliurament de l'albarà

El client que ho sol·liciti, se li farà entrega d'un albarà amb la data i l'horari de el servei de neteja realitzat.

El nostre personal

Personal professional i fix (no rotatiu)

Format en prevenció de riscos i protocols de neteja de punts crítics

Personal equipat degudament amb EPIS

Prevenció de Riscos Laborals

La prevenció de riscos laborals és una part cultural empresarial important, per aquest motiu quan es realitza una contractació d'un nou servei, s'organitza la Coordinació Empresarial tal com estipula l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre sobre la Prevenció de Riscos Laborals.

Avaluació i protecció

S'identifiquen els riscos als quals es pot enfrontar l'Operari de Neteja en l'entitat client, s'intercanvia l'avaluació de riscos i es realitza el lliurament dels equips de protecció individual en funció del tipus de treball que es vagi a fer.

Activitat preventiva

A més els responsables de prevenció fan inspeccions periòdiques dels riscos amb la finalitat de planificar l'activitat preventiva.

Treballem junts?

Estem a un sol clic de oferir-te els millors serveis de neteja de barcelona

Sol·licita pressupost